Orthopädie und Traumatologie

Unser Team ist für Sie da.

Team

AbteilungsvorstandPrim. Univ.-Doz. Dr. Martin Lutz
Geschäftsführender OberarztOA Dr. Adolf Inderster
Oberärzte/Fachärzte

OA Dr. Thomas Baxmann
FA Dr. Quirin Chalupar
FA Dr. Christian Coppola
FA Dr. Francisco De Moura-Saurer 
OA Dr. Andreas GanderOA Dr. Reinhold Geiger
OA Dr. Afshin Harandi
OA Dr. Johannes Klimt
FA Dr. David Neuhauser
OA Priv.- Doz. Dr. Guido Wierer (derzeit in Karenz)

Assistenzärzte

Ass. Dr. Daniel Koller
Ass. Dr. Sven Leitner
Ass. Dr. Maximilian Gottardis 

Sekundarärzte

Sekundarärztin Dr. in Anita Öhler
Sekundarärztin Dr.in  Eva Kuster

Stationsführender OberarztOA Dr. Reinhold Geiger
Ambulanzführender OberarztOA Dr. Afshin Harandi
Pflegeleitung AmbulanzChristian Cholewa, DGKP
Pflegeleitung StationRobert Siller, DGKP