Team

Abteilungsvorstand Prim. Prof. Dr. med. Udo Nagele
Geschäftsführender Oberarzt OA Dr. Bernhard Ruepp
Leitende Oberärzte

OA Dr. Gerhard Kitzbichler, FEBU
OA Dr. Andre Nicklas

OberärztInnen

OÄ Dr.in Michaela Kufner, FEBU
Dr. Gert Schachtner, FEBU
OÄ Dr.in Brigitte Schwaiger
OA DDr. Theodoros Tokas, FEBU

FachärztInnen Dr. Jörg Schachtner, FEBU
AssistenzärztInnen

Ass. Dr.in Julia Böhm
Ass. Dr.in Veronika Fritz
Ass. Dr. Jakob Limbach
Ass. Dr. Gernot Ortner
Ass. Dr.in Elisabeth Resnyak

Sekundarärztinnen Dr.in Ekaterina Podagova
Konsiliararzt Uro-Onkologie

Univ. Prof. Dr. Günther Gastl
Dr. Horst Oexle
Dr.in Dorothea Heininger

Pflegeleitung
Urologie Ambulanz
Helga Berger, DGKP
Pflegeleitung
Station Urologie
Rene Pramstaller, DGKP
Pflegeleitung
Sonderstation Urologie
Christoph Mayrhofer, DGKP
Pflegeleitung
Wochenklinik

Matthias Meraner, DGKP